Hobby skupina H-B

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 12 rokov a starší - utorok a štvrtok

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   

 

HB1: 16:00-17:00

HB: 17:00-18:00

kondičný: 16:30-17:00

 

HB1: 16:00-17:00

HB: 17:00-18:00

  11:00-12:00

Bazén: Na Pántoch

Tréneri:Ján Filipovič

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne pri 1x týždenne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Cena kondičný tréning: platba mesačná,   10 eur/mesačne pri 1xtýždenne

Náhrady: 1-2 náhrada za mesiac (podľa týždennej frekvencie), rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať H-B  iný deň ako chodíte na tréning, resp. sobota alebo H-A, H-C. Kondičné tréningy sa nenahrádzajú.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

H-C: 15:00-16:00

 

H-A ml.: 17:00-18:00 

H-C: 15:00-16:00

H-B1 st: 16:00-17:00

H-B st: 16:00-17:00

H-C: 15:00-16:00

 

H-A ml.: 17:00-18:00

 

H-B1 st: 16:00-17:00

H-B st: 16:00-17:00

  11:00-12:00
Bazény:
Hobby skupina H-B
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Ján Filipovič
Týžden 40 (2.10 - 8.10)

Pondelok

02.10.2023

H-C

15:00 - 16:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Ján Filipovič

Bazén: Pánty

H-A

17:00 - 18:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Ján Filipovič

Bazén: Pánty

Utorok

03.10.2023

H-C

15:00 - 16:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Ján Filipovič

Bazén: Pánty

H-B

16:00 - 17:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Ján Filipovič

Bazén: Pánty

H-B

17:00 - 18:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Ján Filipovič

Bazén: Pánty

Streda

04.10.2023

H-C

15:00 - 16:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Ján Filipovič

Bazén: Pánty

H-A

17:00 - 18:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Ján Filipovič

Bazén: Pánty

Štvrtok

05.10.2023

H-B

16:00 - 17:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Ján Filipovič

Bazén: Pánty

H-B

17:00 - 18:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Ján Filipovič

Bazén: Pánty

Sobota

07.10.2023

Hobby

11:00 - 12:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Ján Filipovič

Bazén: Pánty