Hobby skupina H-C

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
  15:00-16:00

15:00-16:00

kondičný: 16:30-17:00

15:00-16:00

    11:00-12:00

Bazén: Na Pántoch

Tréneri:Juraj Paulen

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne pri 1x týždenne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Cena kondičný tréning: platba mesačná,   10 eur/mesačne pri 1xtýždenne

Náhrady: 1-2 náhrada za mesiac (podľa týždennej frekvencie), rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať H-C  iný deň ako chodíte na tréning, resp. sobota alebo H-A. Kondičné tréningy sa nenahrádzajú.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

H-C: 15:00-16:00

 

H-A2 ml.: 17:00-18:00 

H-C: 15:00-16:00

 

 

H-C: 15:00-16:00

 

H-A2 ml.: 17:00-18:00

 

 

  11:00-12:00

 

Bazény:
Hobby skupina H-C
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Juraj Paulen
Týžden 29 (15.7 - 21.7)

Pondelok

15.07.2024

H-C

15:00 - 16:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Juraj Paulen

Bazén: Pánty

H-A

17:00 - 18:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Juraj Paulen

Bazén: Pánty

Utorok

16.07.2024

H-C

15:00 - 16:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Juraj Paulen

Bazén: Pánty

Streda

17.07.2024

H-C

15:00 - 16:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Juraj Paulen

Bazén: Pánty

H-A

17:00 - 18:00

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Juraj Paulen

Bazén: Pánty