Prípravka P-C

Plavecký klub Azeta  pozýva  detí  od 5 rokov  do plaveckej  prípravky do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 5 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
      16:15-17:00      

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Tomáš Svoboda, Ján Filipovič, Michal Žalman

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne eur/TJ )

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrat si zo skupín P-B, P-A

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   

 

17:00-17:45

17:45-18:30

 

17:00-17:45

17:45-18:30

 

   

 

Bazény:
Prípravka P-C
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Tomáš Svoboda
Michal Žalman
Ján Filipovič
Týžden 29 (15.7 - 21.7)

Utorok

16.07.2024

P-A

17:00 - 17:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda, Michal Žalman, Ján Filipovič

Bazén: Pánty

P-B

17:45 - 18:30

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda, Michal Žalman, Ján Filipovič

Bazén: Pánty

Streda

17.07.2024

P-A

17:00 - 17:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda, Michal Žalman, Ján Filipovič

Bazén: Pánty

P-B

17:45 - 18:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda, Michal Žalman, Ján Filipovič

Bazén: Pánty