Covid-19 opatrenia

Covid-19 opatrenia

August 14, 2020

Milí rodičia a plavci PK Azeta klubu,

 veríme, že si naplno užívate leto. Dovolenky sú v plnom prúde a predpokladáme, že sa riadite pokynmi krízového štábu a neplánujete pobyty v rizikových oblastiach.

Štatistiky nakazených na COVID-19 na Slovensku v mesiaci júl výraznejšie stúpli. Pevne veríme, že sa situácia na Slovensku ako aj v okolitých krajinách čoskoro stabilizuje. Musíme sa všetci stále správať maximálne zodpovedne k sebe a svojmu okoliu a rešpektovať nariadenia hlavného hygienika.

 

 Touto cestou Vás chceme požiadať o nasledovné:

 1) ak je to možné dovolenkujte na Slovensku.

 2) ak plánujete dovolenku v zahraničí, cestujte len do krajín vedených v zozname ako „Menej rizikové krajiny“. Zoznam sa mení podľa aktuálnej situácie v danej krajine. Aktuálny zoznam nájdete na www.korona.gov.sk alebo na www.uvzsr.sk . Môže však nastať situácia, že v čase Vášho vycestovania bude krajina v zozname „Menej rizikových“ a v momente vášho návratu na Slovensko už bude táto krajina ako „Riziková krajina“.

 3) ak napriek rizikám plánujete stráviť dovolenku v rizikových oblastiach, prípadne ak nastane situácia, že vaša dovolenková destinácia sa ocitne mimo zoznamu „Menej rizikové krajiny“,  dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste dva týždne po návrate neposielali deti na tréningy ani na letnú prípravu do Šamorína (výkonnostné skupiny T1, T2 a T2-B) Ak plánujete návrat tesne pred začiatkom školského roka, riaďte sa nariadeniami hlavného hygienika.

Preto Vás chceme vyzvať, aby ste po návrate z krajiny so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19 rátali s povinnou 14-dňovou karanténou, prípadne s testom na COVID-19 šiesty deň po návrate. Bez týchto opatrení, prípadne negatívneho testu nebude možné nastúpiť na tréningy.

 4) ak má niekto z rodinných príslušníkov príznaky ochorenia COVID-19, telefonicky kontaktujte nás čo najskôr a absolvujte COVID test.

 

Všetkým Vám ďakujeme za pochopenie, akceptovanie a dodržiavanie týchto nie príjemných ale veľmi nevyhnutných nariadení.

Prosíme Vás skutočne o zodpovedný prístup, lebo od každého z nás závisí bezpečný a úspešný štart novej plaveckej sezóny.

Ďakujeme

PK Azeta