Tréningy - Kondičné plávanie K

Kondičná skupina K-A

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 10-16 ročné detí  do kolektívu kondičného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu v rámci kraja. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 12 rokov a starší

Tréningy: 2-4x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Tréneri: Tomáš Svoboda - hlavný tréner

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 9 eur/TJ pri 1x týždenne, 7 eur/TJ pri 2 a viac krát týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:   15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00   11:00-12:00

Kondičná skupina K-B

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 7-10 ročné detí  do kolektívu kondičného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu v rámci kraja. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 7 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Tréneri: Juraj Paulen - hlavný tréner

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 9 eur/TJ pri 1x týždenne, 7 eur/TJ pri 2 a viac krát týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, prihlásiť sa cez web stránku

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 17:30-18:30   17:00-18:00