Tréningy - Senec DOAS

DOAS - utorok

Plavecký klub Azeta  pozýva 3-8  ročné detí,  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 3 roky a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Utorok 
skupina 1 17:00-18:00
skupina 2 18:00-19:00

Bazén: penzión DOAS

Tréneri: Žaneta Čičmancová

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 10 eur-TJ

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov) vybrat si čas tréningov, ktoré prebiehaju v stredu.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
     

1.skupina: 17:00-18:00

2.skupina: 18:00-19:00

     
DOAS - streda

Plavecký klub Azeta  pozýva 3-8  ročné detí,  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 3 roky a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Streda
skupina 1 17:00-18:00
skupina 2 18:00-19:00

Bazén: penzión DOAS

Tréneri: Žaneta Čičmancová

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 10 eur-TJ

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrat si čas tréningov, ktoré prebiehaju v utorok.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   

1.skupina: 17:00-18:00

2.skupina: 18:00-19:00