Prípravka P-A+P-A1

Plavecký klub Azeta  pozýva 5-8  ročné detí,  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 5 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
  P-A - 18:00-18:45  

P-A1: 16:15-17:00

P-A -18:00-18:45

     

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Tomáš Svoboda- hlavný tréner, pomocní tréneri: Peter Macho, Ján Filipovič, Karol Máčik

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 9 eur/TJ pri 1x týždenne, 7 eur/TJ pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrat si zo skupín P-B, P-C, P-D , popripadane P-A iný deň ako chodíte na tréning.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   P-A: 18:00-18:45

P-B: 16:00-16:45

P-C: 16:45-17:30

P-D: 17:30-18:15

P-A1: 16:15-17:00

P-A: 18:00-18:45

P-B: 16:00-16:45

P-C: 16:45-17:30

P-D: 17:30-18:15

   
Bazény:
Prípravka P-A+P-A1
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Tomáš Svoboda
Týžden 43 (19.10 - 25.10)

Utorok

20.10.2020

P-B

16:00 - 16:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

P-C

16:45 - 17:30

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

P-D

17:30 - 18:15

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

Streda

21.10.2020

P-A

18:00 - 18:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

Štvrtok

22.10.2020

P-B

16:00 - 16:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

P-C

17:30 - 18:15

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

P-D

17:30 - 18:15

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

Týžden 44 (26.10 - 1.11)

Pondelok

26.10.2020

P-A

18:00 - 18:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

Utorok

27.10.2020

P-B

16:00 - 16:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

P-C

16:45 - 17:30

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

P-D

17:30 - 18:15

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

Streda

28.10.2020

P-A

18:00 - 18:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

Štvrtok

29.10.2020

P-B

16:00 - 16:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

P-C

17:30 - 18:15

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

P-D

17:30 - 18:15

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty