Prípravka P-B

Plavecký klub Azeta  pozýva 5-8  ročné detí,  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 5 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
    16:00-16:45   16:00-16:45    

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Michal Žalman- hlavný tréner, pomocní tréneri:Karol Máčik, Tomáš Svoboda, Juraj Paulen

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 9 eur/TJ pri 1x týždenne, 7 eur/TJ pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrat si zo skupín P-A, P-C, P-D , popripadane P-B iný deň ako chodíte na tréning.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   P-A: 18:00-18:45

P-B: 16:00-16:45

P-C: 16:45-17:30

P-D: 17:30-18:15

P-A1: 16:15-17:00

P-A: 18:00-18:45

P-B: 16:00-16:45

P-C: 16:45-17:30

P-D: 17:30-18:15

   Bazény:
Prípravka P-B
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Michal Žalman
Týžden 3 (18.1 - 24.1)

Pondelok

18.01.2021

P-A

18:00 - 18:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

Utorok

19.01.2021

P-B

16:00 - 16:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

P-C

16:45 - 17:30

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

P-D

17:30 - 18:15

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

Streda

20.01.2021

P-A

18:00 - 18:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

Štvrtok

21.01.2021

P-B

16:00 - 16:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

P-C

16:45 - 17:30

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

P-D

17:30 - 18:15

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

Týžden 4 (25.1 - 31.1)

Pondelok

25.01.2021

P-A

18:00 - 18:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

Utorok

26.01.2021

P-B

16:00 - 16:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

P-C

16:45 - 17:30

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

P-D

17:30 - 18:15

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

Streda

27.01.2021

P-A

18:00 - 18:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

Štvrtok

28.01.2021

P-B

16:00 - 16:45

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

P-C

16:45 - 17:30

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty

P-D

17:30 - 18:15

Náhradný termín 1

Náhradný termín 2

Tréneri: Michal Žalman

Bazén: Pánty