Výkonnostná skupina T1-B

Veková kategória: 10 rokov a starší

Tréningy: 6x týždenne bazén, 2x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 3x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých

spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu.

Tréneri: Karol Máčik - hlavný tréner, Júlia Kertésová - pomocný tréner

Platba: mesačne 115 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 16:00-17:30 15:00-16:30 15:00-16:30 16:00-17:30 15:00-16:30 9:00-10:30
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 15:00-15:45 14:45-15:00 14:45-15:00 15:00-15:45 14:45-15:00  
Bazény:
Výkonnostná skupina T1-B
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Júlia Kerésová
Karol Máčik