Výkonnostná skupina T1-B

Veková kategória: 10 rokov a starší

Tréningy: 5-6x týždenne bazén, 2x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 3x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri: Peter Macho - hlavný tréner

Platba: mesačne 125 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 16:00-17:30 15:00-16:30

Pasienky

16:30-17:30

15:30-17:30 15:00-16:30 9:00-11:00
atletika-kondičná príprava (A)/strečing (SG)

A:14:45-15:30 1.cast

A: 15:30-16:00 2.cat

SG:17:30-17:45

14:45-15:00

SG:16:30-16:45

Pasienky

15:30-16:30

 

15:15-15:30

SG:17:30-17:45

14:45-15:00

SG:16:30-16:45

A/S: 8:15-9:00

SG:11:00-11:15

Bazény:
Výkonnostná skupina T1-B
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Peter Macho