Výkonnostná skupina T2-B a T2-S

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne bazén, 1x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Preteky T2-S:  v rámci kraja

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri:  Juraj Paulen

Platba: mesačne 100 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 17:30-18:30     17:30-18:30 16:30 - 17:30 10:00-11:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing         16:00-17:30  Bazény:
Výkonnostná skupina T2-B a T2-S
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Juraj Paulen