Naši tréneri

Gerald Svoboda

Je trénerom III. kvali kačného stupňa v plávaní a autorom metodických listov, ktoré sa používajú dodnes, a ktoré ani v konfrontácii mnohých nových poznatkov nestrácajú na význame.
Je absolventom FTVŠ UK a v rokoch 1979-89 vykonával metodicko- analytickú činnosť pre Slovenskú plaveckú federáciu. Od roku 1989 do r. 2013 pôsobil ako hlavný tréner v Rakúsku v klube SVSchwechat a SVKrems a na Slovensku v juniorskej reprezentácii a v klube UK Bratislava. So svojimi zverencami absolvoval podujatia MEJ, EYOD, MS SR, MS AT a významné medzinárodné mítingy. So svojimi zverencami dosiahol množstvo úspechov, 8x prelomenie slovenského rekordu, niekoľko násobný Majstri Slovenska a Rakúska, medailisti a finalisti rôznych medzinárodných podujatí a v roku 1997 1.miesto na EYOD Lisabon. V roku 2013, spolu so svojou dcérou Júliou, založil plavecký klub Azeta, kde zúročuje svoje dlhoročné skúsenosti. Zmysel svojej práce vidí v precíznej, citlivej a odbornej práci s deťmi a vytvára im pozitívny vzťah k športovaniu. Spolu s trénerom Milanom vytvorili jedinečný program testovania plavca, ktorý im dáva možnosť pracovať s plavcami individuálnejšie, vytvárať tréning na mieru. Tréner Gerald apeluje na zodpovednú dlhodobú prípravu mladých plavcov zameranú viac na všestranný a zdravý rozvoj u deti a mládeže.

Viac na: https://www.pkazeta.sk/data/files/treningova-diagnostika-plavcov-15.pdf

Júlia Kertésová

Je trénerom II. kvali kačného stupňa
v plávaní, držiteľkou 8 slovenských re- kordov v žiackych kategóriách a 35-násobnou majster- kou SR. O štyri roky neskôr ako 14-ročná, v roku 1996 dosiahla na prestížnom Európskom juniorskom olym- pijskom festivale (EYOF) v Anglickom Bath, v disciplíne 100 m Znak 4. miesto iba jednou desatinou za bronzo- vou medailou. O rok neskôr, v roku 1997 v Portugal- skom Lisabone, v disciplíne 100 m Znak, časom 1:05,40 bola už víťazkou EYOD. Doposiaľ je jedinou Slovenkou v plávaní s touto trofejou. (pozn.EYOD European Youth Olympic Day, dnes ako EYOF European Youth Olympic Festival. Júlia je absolventkou VŠ UK, fakulta Managementu, 10 rokov pracovala ako manažér v bankovom sektore. Od roku 2013 sa venuje O.Z. plavecký Klub Azeta, je predsedom a manažérom klubu.

 

Peter Macho

Je trénerom 3.kvalifikačného stupňa v plávaní,po úspešnom ukončení štúdia na FTVŠ v roku 1990  začal pracovať na Osemročnom športovom gymnáziu v Bratislave ako tréner z povolania, od roku 2012  pracoval ako hlavný tréner v plaveckom klube SPK Bratislava(od roku 2016 XBSM) až do roku 2020.
Počas svojej trénerskej kariéry  vychoval veľké množstvo slovenských reprezentantov,ktorí úspešne reprezentovali SR na vrcholných plaveckých podujatiach - MEJ,MSJ,EYOF,OHM.
Ako reprezentačný tréner  viedol slovenskú reprezentáciu na mnohých juniorských vrcholných súťažiach v bazénovom plávaní,ako aj v diaľkovom plávaní (OHM Singapur EYOF Lisabon, MEJ Glasgow,Linz, Hodmoszovaszahely, Moskva).

Juraj Paulen

Je trénerom II. kvalifikačného stupňa v plávaní, absolventom NHF EU v Bratislave. Plávaniu sa venoval od svojich 8mich rokov v ŠK TS Topoľčany, výborné výsledky a talent ho prirodzene posunuli na osemročné športové gymnáziu v Trenčíne. Je mnohonásobným majstrom SR a majstrom ČSFR v šprintérskych disciplínach. Po skončení strednej školy a absolvovaní trénerskeho kurzu sa venoval trénovaniu mladých talentov a výuke plávania v ŠK Topoľčany. Neskôr úspešne rozvíjal svoju kariéru v telco a bankovom sektore, aby sa v roku 2017 vrátil k plávaniu ako tréner v klube PK Azeta, kde sa snaží odovzdať svoje športové ale aj životné skúsenosti začínajúcim plavcom. Jeho najvyšším cieľom je sústrediť sa na správnu techniku a trénovať spôsobom aby deti šport bavil.

 

Milan Vojtko

Je trénerom I. kvali kačného stupňa v plávaní.
Je absolventom Ekonomickej fakulty na UMB v Banskej Bystrici. Od svojich 8.mich rokov aktívne hral hokej za hokejový klub v Poprade. Bol zaradený do reprezentácie SR ako 16-ročný aj ako 17-ročný. Plávanie je jeho veľkou záľubou . V súčasnosti je pomocným tránerom plaveckého klubu PK Azeta tréningovej skupiny T1.

Tomáš Svoboda

Je trénerom I. kvali kačného stupňa v plávaní. Trénerom sa stal po dlhoročnom trénovaní svojim otcom Geraldom Svobodom.
Jeho plavecké skúseností začal nadobúdať vo svojich piatich rokoch. Na žiackých Majstrovstvách Slovenska získal medaile. Jeho cesta pokračovala odchodom do Rakúska, kde sa vo svojich 14. rokoch stal vrcholovým plavcom. V roku 2005 sa zúčastnil regionálnej olympiády vŠkótstu- Edinburgh,  kde ziskal zlatú medailu v discipline 100 metrov znak. Najlepšie bodové výkony dosiahol na rôznych pretekoch v mestách ako St. Polten, Korneuburg ,Wiener Neustadt. Po príchode na Slovesko absolvoval kurz na FTVS ako tréner plávania a odtvtedy pôsobí ako tréner v plaveckom klube Azeta.

Michal Žalman

Je trénerom I. kvali kačného stupňa v plávaní.
Je absolventom VUT FSI odbor Výrobní stroje, systémy a roboty v Brne. Od svojich 6.mich rokov plával za plavecký klub v Slávia UK a od deviatich do šestnáctich rokov hral vodné pólo takisto v Slávia UK . Plávanie, cyklistika a turistika sú jeho záľubami. V súčasnosti je  trénerom plaveckého klubu PK Azeta tréningovej skupiny prípraviek.

Linda Vojtková

Je trénerkou I. kvali kačného stupňa v plávaní.
Je absolventkou Ekonomickej fakulty na UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti je pomocným tránerom plaveckého klubu PK Azeta tréningovej skupín T1 a zároveň pracuje aj na administratíve klubu.