Tréningy - Hobby plávanie H

Hobby skupina H-A

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 12 rokov a mladší - pondelok a streda

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

 

HA: 17:00-18:00

 

 

kondičný: 16:30-17:00

 

HA: 17:00-18:00

 

  11:00-12:00

Bazén: Na Pántoch

Tréneri:Ján Filipovič

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne pri 1x týždenne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Cena kondičný tréning: platba mesačná,   10 eur/mesačne pri 1xtýždenne

Náhrady: 1-2 náhrada za mesiac (podľa týždennej frekvencie), rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať H-A  iný deň ako chodíte na tréning, resp. sobota alebo H-B, H-C. Kondičné tréningy sa nenahrádzajú.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

H-C: 15:00-16:00

 

H-A ml.: 17:00-18:00 

H-C: 15:00-16:00

H-B1 st: 16:00-17:00

H-B st: 16:00-17:00

H-C: 15:00-16:00

 

H-A ml.: 17:00-18:00

 

H-B1 st: 16:00-17:00

H-B st: 16:00-17:00

  11:00-12:00

Hobby skupina H-B

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 12 rokov a starší - utorok a štvrtok

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   

 

HB1: 16:00-17:00

HB: 17:00-18:00

kondičný: 16:30-17:00

 

HB1: 16:00-17:00

HB: 17:00-18:00

  11:00-12:00

Bazén: Na Pántoch

Tréneri:Ján Filipovič

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne pri 1x týždenne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Cena kondičný tréning: platba mesačná,   10 eur/mesačne pri 1xtýždenne

Náhrady: 1-2 náhrada za mesiac (podľa týždennej frekvencie), rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať H-B  iný deň ako chodíte na tréning, resp. sobota alebo H-A, H-C. Kondičné tréningy sa nenahrádzajú.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

H-C: 15:00-16:00

 

H-A ml.: 17:00-18:00 

H-C: 15:00-16:00

H-B1 st: 16:00-17:00

H-B st: 16:00-17:00

H-C: 15:00-16:00

 

H-A ml.: 17:00-18:00

 

H-B1 st: 16:00-17:00

H-B st: 16:00-17:00

  11:00-12:00

Hobby skupina H-C

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
  15:00-16:00

15:00-16:00

kondičný: 16:30-17:00

15:00-16:00

    11:00-12:00

Bazén: Na Pántoch

Tréneri:Juraj Paulen

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne pri 1x týždenne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Cena kondičný tréning: platba mesačná,   10 eur/mesačne pri 1xtýždenne

Náhrady: 1-2 náhrada za mesiac (podľa týždennej frekvencie), rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať H-C  iný deň ako chodíte na tréning, resp. sobota alebo H-A. Kondičné tréningy sa nenahrádzajú.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

H-C: 15:00-16:00

 

H-A2 ml.: 17:00-18:00 

H-C: 15:00-16:00

 

 

H-C: 15:00-16:00

 

H-A2 ml.: 17:00-18:00

 

 

  11:00-12:00