Tréningy

Výkonnostná skupina T1-A

Veková kategória: 13 rokov a starší
Tréningy: 8x týždenne bazén, 5x týždenne suchý
Bazén: Na Pántoch, streda Pasienky
Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy
Sústredenie: 3x ročne
Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.
Tréneri: Gerald Svoboda - hlavný tréner, Peter Macho
Platba: mesačne 140 eur 

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

15:30-17:30

6:00-7:30

15:30-17:30

 

15:30-17:30

6:00-7:30

Pasienky:

14:30-16:00

15:00-17:00 8:30-10:30
atletika-kondičná príprava (A)/sila (S)/strečing (SG)

 

A:14:50-15:30

SG:17:30-17:45

SG: 17:30-17:45 

A/S: 15:00-15:30

 

A/S: 15:00-15:30

 

SG:16:00-16:15

.

SG: 17:00-17:15 

 

S:10:30-11:15

SG: 8:00-8:15

 

Výkonnostná skupina T1-S

Veková kategória: 13 rokov a starší, skupina je určená predovšetkým plavcom z výkonnostných skupín T1-A a T1-B, ktorí kvôli študijným povinnostiam nemôžu už trénovať na top úrovni.

Tréningy: 3x týždenne, 3x suchý tréning - individuálne v našej posilovni

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Tréneri: Gerald Svoboda, Peter Macho 

Cena: mesačne 80 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:     15:30-16:30   15:00-16:30 09:00-10:30

Výkonnostná skupina T1-B

Veková kategória: 10 rokov a starší

Tréningy: 5-6x týždenne bazén, 2x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 3x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri: Peter Macho - hlavný tréner

Platba: mesačne 125 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 16:00-17:30 15:00-16:30

Pasienky

16:30-17:30

15:30-17:30 15:00-16:30 9:00-11:00
atletika-kondičná príprava (A)/strečing (SG)

A:14:45-15:30 1.cast

A: 15:30-16:00 2.cat

SG:17:30-17:45

14:45-15:00

SG:16:30-16:45

Pasienky

15:30-16:30

 

15:15-15:30

SG:17:30-17:45

14:45-15:00

SG:16:30-16:45

A/S: 8:15-9:00

SG:11:00-11:15

Výkonnostná skupina T2-A

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 4-5x týždenne bazén, 2x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri:  Juraj Paulen

Platba: mesačne 105 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 15:00-16:00   15:00-16:30 15:00-16:00 15:00-16:00 9:00-10:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 16:00-16:30     16:00-16:30    

Výkonnostná skupina T2-B a T2-S

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne bazén, 1x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Preteky T2-S:  v rámci kraja

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri:  Juraj Paulen

Platba: mesačne 100 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 17:30-18:30     17:30-18:30 16:30 - 17:30 10:00-11:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing         16:00-17:30  Výkonnostná skupina T3-A

eková kategória: 6 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne bazén, 1x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Juraj Paulen, Peter Macho

Platba: mesačne 90 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 16:30-17:30 16:30-17:30     16:30-17:30 11:00-12:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing   15:45-16:15        

 

Výkonnostná skupina T3-B

Veková kategória: 6 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne bazén, 1x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Juraj Paulen, Peter Macho

Platba: mesačne 90 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 17:30-18:30     17:30-18:30 16:30-17:30 11:00-12:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing         16:00 - 16:30  

Plávanie - Dospelí/Rodičia

Cieľom nášho   PLAVECKÉHO  TRÉNINGU DOSPELÝCH  je dokázať plávať bez prerušenia  45 minút.  Pravidelným plávaním zlepšíme svoju kondíciu a zvýšením týždennej  spotreby cca o 2000 kalórií, aj zdravie. Začínajúci plavec by mal prvé 45-minútové tréningy absolvovať s ohľadom na maximálny záťažový pulz.    Náš plavecký klub Azeta na dosiahnutie tohto predsavzatia ponúka  tréningový program, ktorý je potrebné vykonávať pod dohľadom profesionálneho trénera.

V prípade prerušenia  tréningov počas 1 týždňa, plavec by mal pokračovať s tréningovým programom posledného absolvovaného týždňa.

Ak nemá možnosť v týždni absolvovať  dva tréningy, je potrebné aby tento vymeškaný tréningový program  opakoval v nasledujúcom týždni.

Prvé týždne  tréningu pozostávajú z dvoch časti:

                          A/  pod dohľadom trénera sú venované plávaniu techniky

                          B/ postupne zdôrazňujú kondičnú zložku (vytrvalosť a silu)

Príď k nám, my Ťa zaujmeme športovým zdokonaľovaní v plávaní. Naučíš sa plávať pod vedením profesionálneho trénera.  Máš všetky predpoklady  pravidelným plaveckým tréningom pôsobiť na  zlepšovanie svojho  zdravia a postupne stabilizovať  plaveckú techniky. Viac si prečítaj v našom Blogu.

 

Veková kategória: 18 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Juraj Paulen, Peter Macho

Rozpis tréningov:

BEZ TRÉNERA: iba pre rodičov našich plavcov

Cena: platba mesačná, 40 eur/mesiac - bez obmedzenia počtu dní poobede

pondelok: 16:00-16:30; 17:30-18:30

utorok: 6:00-7:00

streda: 15:00-16:15, 17:30-18:30

stvrtok:  6:00-7:00; 16:00-16:30; 17:30-18:30

piatok: 17:00-17:30

sobota: 11:00-12:00

PLÁVANIE S TRÉNEROM 

Cena: platba mesačná,  55 eur/mesiac - 1x týždenne, 100 eur/mesiac - 2x týždenne,

utorok - 17:30-18:30

streda - 17:30-18:30

utorok - 6:00-7:00

štvrtok - 6:00-7:00

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov) vybrat si čas iný deň ako na tréning chodíte.

 

 

 

 

Hobby skupina H-A

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 12 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

17:30-18:30

 

 

17:30-18:30    

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Jan Filipovic

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne, 80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať si zo skupín H-B, popripadane H-A iný deň ako chodíte na tréning, resp. sobota.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
  17:30-18:30 16:30-17:30

16:30-17:30

17:30-18:30   náhrady 11:00-12:00

 

Hobby skupina H-B

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 12 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

 

16:30-17:30

16:30-17:30

16:30-17:30    

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Peter Macho

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať si zo skupín H-A, popripadane H-B iný deň ako chodíte na tréning, resp. sobota.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
  17:30-18:30 16:30-17:30

16:30-17:30

16:30-17:30

17:30-18:30

  náhrady 11:00-12:00

 

Hobby skupina H-C

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

 

17:30-18:30

16:30-17:30

17:30-18:30

16:30-17:30    

Bazén: Na Pántoch

Tréneri:Juraj Paulen

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať si zo skupín H-B, popripadane H-C  iný deň ako chodíte na tréning, resp. sobota.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
  17:30-18:30 17:30-18:30

16:30-17:30

16:30-17:30

17:30-18:30

  náhrady 11:00-12:00

 

Prípravka P-A

Plavecký klub Azeta  pozýva  detí  od 5 rokov  do plaveckej  prípravky   do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 5 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
    17:00-17:45 17:00-17:45      

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Tomáš Svoboda,  Ján Filipovič, Michal Žalman

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrat si zo skupín P-B, P-C, popripadane P-A iný deň ako chodíte na tréning.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   

17:00-17:45

17:45-18:30

 

16:15-17:00

17:00-17:45

17:00-17:45

 

   
Prípravka P-B

Plavecký klub Azeta  pozýva  detí  od 5 rokov  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 5 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
    17:45-18:30 17:45-18:30      

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Tomáš Svoboda, Ján Filipovič, Michal Žalman

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrat si zo skupín P-A, P-C, popripadane P-B iný deň ako chodíte na tréning.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   

17:00-17:45

17:45-18:30

 

16:15-17:00

17:00-17:45

17:00-17:45

 

   Prípravka P-C

Plavecký klub Azeta  pozýva  detí  od 5 rokov  do plaveckej  prípravky do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 5 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
      16:15-17:00      

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Tomáš Svoboda, Ján Filipovič, Michal Žalman

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne eur/TJ )

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrat si zo skupín P-B, P-A

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   

 

17:00-17:45

17:45-18:30

 

17:00-17:45

17:45-18:30

 

   

 

DOAS

Plavecký klub Azeta  pozýva 3-8  ročné detí,  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 4 roky a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Tréneri: Žaneta Čičmancová

Bazén: penzión DOAS

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne pri 1x týždenne, 80 eur/mesačne pri 2x týždenne 

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

 

17:45-18:45

18:45 - 19:45

 

17:45-18:45  

 

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov) vybrat si čas iný deň ako na tréning chodíte.

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok
 

 

17:45-18:45

18:45 - 19:45

 

17:45-18:45