Výkonnostná skupina T1-B

Veková kategória: 12 rokov a starší

Tréningy: 6-7x týždenne bazén, 3x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 3x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri: Peter Macho

Platba: mesačne 125 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

15:15-17:00

6:00-7:00

15:00-16:30

 

15:00-16:45

 

15:00-16:30

15:15-17:00 9:00-11:00

kondičná príprava (K)

strečing (SG)

K: 14:45-15:15

SG: 17:00-17:15

 

SG: 16:30-16:45

K: 14:45-15:00

SG: 16:45-17:00

 

SG: 16:30-16:45

K: 14:45-15:15

SG: 16:45-17:00

K: 8:15-9:00

SG: 11:00-11:15

Bazény:
Výkonnostná skupina T1-B
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Peter Macho