2% dane - do 30.4.2024

2% dane - do 30.4.2024

Február 22, 2021

Milí rodičia,

Touto cestou sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste na nás mysleli v súvislosti s možnosťou poukázania sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmu. /  naši dobrovoľníci 3%/

POZOR, už sa smie využívať iba nové tlačivo „Výhlasenie“, ktoré posielame je prílohe a je platné od 1.1.2024. Pozor, taktiež IČO musí byť zarovnané sprava.

V roku 2023 sme vďaka vaším 2% zariadili posilňovňu na Pántoch, zakúpili sme rebriny, hrazdy, posilňovaciu vežu, žinenky. Nakúpili sme  prípravkam, hobby skupinám nové plavecké dosky, plavecké pontóny a pomôcky. Tréningovým skupinám sme zakúpili expandery a pomôcky na suchý tréning. Zakúpili sme trénerom nové trénerské stopky a klubové oblečenie. Aj vďaka vašej pomoci sme pokryli časť nákladov na dopravu, stravu trénerov na sústredeniach a pretekoch. 

ĎAKUJEME, VEĽMI SI TO VÁŽIME!

Vážení rodičia,  ďakujeme, že aj takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť  kvalitnú výuku, kurzy a tréningy pre vaše deti. Veríme, že aj v roku 2024 Vám  a Vaším deťom budú naše tréningy prinášať radosť, športové vyžitie a príjemne strávený voľný čas. ‍️