2% dane - do 30.4.2021

Február 22, 2021

Milí rodičia,

Touto cestou sa na vás obraciame s prosbou, aby ste na nás mysleli v súvislosti s možnosťou poukázania sumy do výšky   

2% zaplatenej dane z príjmu. 

Všetky získané finančné prostriedky boli pominulé roky využité najmä na nákup moderných plaveckých pomôcok, prenájom a vybavenie priestorov, ale aj doplatenie nákladov na trénerov na sústredení a pretekov a na zabezpečenie dopravy na tréningy. 

Vážení rodičia,  ďakujeme, že aj takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť  kvalitnú výuku, kurzy a tréningy pre vaše deti .

ĎAKUJEME ZA PODPORU!