2% dane - do 30.4.2023

Február 22, 2021

Milí rodičia,

Touto cestou sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste na nás mysleli v súvislosti s možnosťou poukázania sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmu. /  naši dobrovoľníci 3%/

POZOR, už sa smie využívať iba nové tlačivo „Výhlasenie“, ktoré posielame je prílohe a je platné od 1.1.2022. Pozor, taktiež IČO musí byť zarovnané sprava.

V roku 2022 sme vďaka vaším 2% zariadili posilňovňu na Pántoch, zakúpili sme rebriny, hrazdy, posilňovaciu vežu, žinenky. Nakúpili sme v sept. 2021 prípravkam, hobby skupinám nové plavecké dosky, plavecké pontóny a pomôcky. Tréningovým skupinám sme zakúpili expandery a pomôcky na suchý tréning. Zakúpili sme trénerom nové trénerské stopky a klubové oblečenie. Aj vďaka vašej pomoci sme pokryli časť nákladov na dopravu, stravu trénerov na sústredeniach a pretekoch. 

ĎAKUJEME, VEĽMI SI TO VÁŽIME!

Vážení rodičia,  ďakujeme, že aj takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť  kvalitnú výuku, kurzy a tréningy pre vaše deti. Veríme, že aj v roku 2023 Vám  a Vaším deťom budú naše tréningy prinášať radosť, športové vyžitie a príjemne strávený voľný čas. ‍️

  1. Postup pre podanie 2%

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

  1. Zamestnanec, musí mať podané daň. priznanie cez svojho zamestnávateľa , bez zmeny do 31.3.2023 a 2 % môže darovať formou tlačiva, ktoré je v prílohe , najneskôr však do 30.4 na Daňový úrad.
  2. SZČO, s.r.o. a fyz. osoby, ktoré si podávajú sami daňové priznanie, môžu podať sice priznanie do konca júna, ale pozor uz nesmú potom darovať 2 %. Ak chcú darovať 2 % , musia podať daňové priznanie riadne do 31.3.2023, alebo požiadať o predĺženie termínu na podanie daň. Priznania- elektronicky- musia odoslať ziadosť, inak 2 % nemôžu darovať.  Ak žiadosť podajú, tak môžu darovať 2 %.