Naše úspechy

PK Azeta má vo svojej výkonnostnej skupine T1 úspešných plavcov aj na majstrovstvách Slovenska.

Počas sezóny 2019 k úspešným medailistom na MSR patria: Martin Kubica, Milan Vojtko, Selma Omerovičová a Magda Charvátová.

V tomto roku sa našim plavcom podarilo získať aj drahocenný titul MAJSTER SR.

Naši majstri SR za rok 2019: 

Selma Omerovičová - 100 VS, 200 VS, 400 VS, 200 PP

Milan Vojtko - 100 Z, 200 Z

Magda Charvátová - 100 P

 

PK Azeta má vo svojej výkonnostnej skupine T1 plavcov, ktorí splnili náročné kritériá pre zaradenie do ÚTM (Útvar talentovanej mládeže Slovenska) za rok 2019.

Do ÚTM máme zaradených plavcov: 

Martin Kubica

Milan Vojtko

Magda Charvátová

 

PK Azeta má vo svojej výkonnostnej skupine T1 plavcov, ktorí splnili náročné kritériá pre zaradenie do juniorského reprezentačného výberu Slovenska na rok 2020.

Do juniorského reprezentačného výboru máme zaradených plavcov: 

Martin Kubica

Magda Charvátová

 

PK Azeta má vo svojej výkonnostnej skupine T2 plavcov, ktorí sa umiestnili vo víťaznej päťke v celoslovenskej súťaži FPD za rok 2019 a získajú cenu v podobe plaveckého sústredenia od Slovenskej plaveckej federácie.

Finalisti FPD pohára za rok 2019: 

Sofia Nagyová

Dominik Vojtko

Matúš Slovák