Čo ponúkame

PLAVECKÝ KLUB AZETA

vám ponúka v modernom 25 metrovom bazéne vo Vajnoroch SOŠ Pántyna 50 m bazéne Pasienky Bratislava a vo vyukovom bazéne  DOAS  v Senci,  ideálne podmienky pre záujmové a výkonnostné plávanie detí a dospelých. Plaveckú výučbu spájame s nadšením pre športové zdokonaľovanie a súťaženie. Deti z Bratislavy a okolia trávia voľný čas nezdravo, chýbajú podmienky pre športové vyžitie. Výsledky testovania detí RÚVZ potvrdili zlý zdravotný stav, hrozbu obezity a svalovej disharmónie.

Zmysluplné trávenie voľného času  detí  je citlivým výchovným problémom nejedného rodiča. Športové a plavecké aktivity  plaveckého klubu Azeta  patria  k nenahraditeľným  pri sebarealizácií  detí . Naše aktivity sú súčasťou projektu „Rešpekt pre zdravie“, v spolupráci s BSK a SOŠ Pánty a súčasťou systému plaveckých súťaží plaveckej federácie.  

Na základe  absolvovania  plaveckej prípravky v PK Azeta a zvládnutia základných plaveckých zručností,  plavecký klub Azeta ponúka základný plavecký tréning, športový tréning pre deti v školskom veku a výkonnostný tréning pre staršie deti.

PONÚKAME:

  • Plavecké tréningy a výkonnostné plávanie pre detí a mládež - Tréningové skupiny T1,T2,T3  (registrácia v SPF, slovenské aj medzinárodné preteky)
  • Hobby a rehlabilitačné plávanie pre detí a mládež - Hobby skupiny
  • Hobby a rehlabilitačné plávanie pre dospelých - Dospelí
  • Kurzy základného plávania pre detí  - Prípravka, DOAS

 

Príď k nám, my Ťa zaujmeme športovým zdokonaľovaním v plávaní. Naučíš sa plávať a súťažiť  pod vedením profesionálnych trénerov.                 

Máš všetky predpoklady pravidelným plaveckým tréningom  pôsobiť na  zlepšovanie svojho  zdravia a postupne stabilizovať plaveckú techniky, potrebnú pre športový rast. Umožníme Ti výber dňa a čas tréningu, tak,  aby  si vedel skoordinovať plávanie so školou.

Tešíme sa na Vás, tréneri PK Azeta