Naši tréneri

Gerald Svoboda

Je trénerom III. kvali kačného stupňa v plávaní a autorom metodických listov, ktoré sa používajú dodnes, a ktoré ani v konfrontácii mnohých nových poznatkov nestrácajú na význame.
Je absolventom FTVŠ UK a v rokoch 1979-89 vykonával metodicko- analytickú činnosť pre Slovenskú plaveckú federáciu. Od roku 1989 do r. 2013 pôsobil ako hlavný tréner v Rakúsku v klube SVSchwechat a SVKrems a na Slovensku v juniorskej reprezentácii a v klube UK Bratislava. So svojimi zverencami absolvoval podujatia MEJ, EYOD, MS SR, MS AT a významné medzinárodné mítingy. So svojimi zverencami dosiahol množstvo úspechov, 8x prelomenie slovenského rekordu, niekoľko násobný Majstri Slovenska a Rakúska, medailisti a finalisti rôznych medzinárodných podujatí a v roku 1997 1.miesto na EYOD Lisabon. V roku 2013, spolu so svojou dcérou Júliou, založil plavecký klub Azeta, kde zúročuje svoje dlhoročné skúsenosti. Zmysel svojej práce vidí v precíznej, citlivej a odbornej práci s deťmi a vytvára im pozitívny vzťah k športovaniu. Spolu s trénerom Milanom vytvorili jedinečný program testovania plavca, ktorý im dáva možnosť pracovať s plavcami individuálnejšie, vytvárať tréning na mieru. Tréner Gerald apeluje na zodpovednú dlhodobú prípravu mladých plavcov zameranú viac na všestranný a zdravý rozvoj u deti a mládeže.

Viac na: https://www.pkazeta.sk/data/files/treningova-diagnostika-plavcov-15.pdf

Júlia Kertésová

Je trénerom II. kvali kačného stupňa
v plávaní, držiteľkou 8 slovenských re- kordov v žiackych kategóriách a 35-násobnou majster- kou SR. O štyri roky neskôr ako 14-ročná, v roku 1996 dosiahla na prestížnom Európskom juniorskom olym- pijskom festivale (EYOF) v Anglickom Bath, v disciplíne 100 m Znak 4. miesto iba jednou desatinou za bronzo- vou medailou. O rok neskôr, v roku 1997 v Portugal- skom Lisabone, v disciplíne 100 m Znak, časom 1:05,40 bola už víťazkou EYOD. Doposiaľ je jedinou Slovenkou v plávaní s touto trofejou. (pozn.EYOD European Youth Olympic Day, dnes ako EYOF European Youth Olympic Festival. Júlia je absolventkou VŠ UK, fakulta Managementu, 10 rokov pracovala ako manažér v bankovom sektore. Od roku 2013 sa venuje O.Z. plavecký Klub Azeta, je predsedom a manažérom klubu.

 

Karol Máčik

Je trénerom V. kvalifikačného stupňa v plávaní.  V rokoch 1975 – 2004 bol odborný asistent na KTV SjF STU so zameraním na
plávanie, 2004 – 2008 reprezentačný tréner Slovenskej plaveckej federácii,2008 – 2020 profesionálny tréner v PK ORCA Bratislava, od mája 2020 tréner PK Azeta. Jeho filozofiou je plavecká dlhovekosť, čo v praxi znamená využívať tréningové metódy a prostriedky postupnosti v každom veku, motivačné prvky so zvyšovaním plaveckej výkonnosti. Udržať plavca na vrcholovej úrovni až do skončenia vysokej školy. Vo funkcii trénera reprezentácie sa zúčastnil vrcholných podujatí: EYOF 4x, MEJ 7x, MSJ 2x, ME 12x, MS 2x, OH 2x. Na všetkých podujatiach mal aj plavcov, ktorých trénoval.

Juraj Paulen

Je trénerom II. kvalifikačného stupňa v plávaní, absolventom NHF EU v Bratislave. Plávaniu sa venoval od svojich 8mich rokov v ŠK TS Topoľčany, výborné výsledky a talent ho prirodzene posunuli na osemročné športové gymnáziu v Trenčíne. Je mnohonásobným majstrom SR a majstrom ČSFR v šprintérskych disciplínach. Po skončení strednej školy a absolvovaní trénerskeho kurzu sa venoval trénovaniu mladých talentov a výuke plávania v ŠK Topoľčany. Neskôr úspešne rozvíjal svoju kariéru v telco a bankovom sektore, aby sa v roku 2017 vrátil k plávaniu ako tréner v klube PK Azeta, kde sa snaží odovzdať svoje športové ale aj životné skúsenosti začínajúcim plavcom. Jeho najvyšším cieľom je sústrediť sa na správnu techniku a trénovať spôsobom aby deti šport bavil.

 

Milan Vojtko

Je trénerom I. kvali kačného stupňa v plávaní.
Je absolventom Ekonomickej fakulty na UMB v Banskej Bystrici. Od svojich 8.mich rokov aktívne hral hokej za hokejový klub v Poprade. Bol zaradený do reprezentácie SR ako 16-ročný aj ako 17-ročný. Plávanie je jeho veľkou záľubou . V súčasnosti je pomocným tránerom plaveckého klubu PK Azeta tréningovej skupiny T1.

Linda Vojtková

Je trénerkou I. kvali kačného stupňa v plávaní.
Je absolventkou Ekonomickej fakulty na UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti je pomocným tránerom plaveckého klubu PK Azeta tréningovej skupín T3 a zároveň pracuje aj na administratíve klubu.

Michal Žalman

Je trénerom I. kvali kačného stupňa v plávaní.
Je absolventom VUT FSI odbor Výrobní stroje, systémy a roboty v Brne. Od svojich 6.mich rokov plával za plavecký klub v Slávia UK a od deviatich do šestnáctich rokov hral vodné pólo takisto v Slávia UK . Plávanie, cyklistika a turistika sú jeho záľubami. V súčasnosti je  trénerom plaveckého klubu PK Azeta tréningovej skupiny prípraviek.