Naši tréneri

Gerald Svoboda

Je trénerom III. kvali kačného stupňa v plávaní a autorom metodických listov, ktoré sa používajú dodnes, a ktoré ani v konfrontácii mnohých nových poznatkov nestrácajú na význame.
Je absolventom FTVŠ UK a v rokoch 1979-89 vykonával metodicko- analytickú činnosť pre Slovenskú plaveckú federáciu. Desať rokov robil trénera aj v zahraničí a zároveňbol aktívny v slovenskej juniorskej reprezentácii. V súčasnosti je šéftrénerom plaveckého klubu PK Azeta, trénerom tréningovej skupiny T1.

 

Júlia Kertésová

Je trénerom II. kvali kačného stupňa
v plávaní, držiteľkou 8 slovenských re- kordov v žiackych kategóriách a 35-násobnou majster- kou SR. O štyri roky neskôr ako 14-ročná, v roku 1996 dosiahla na prestížnom Európskom juniorskom olym- pijskom festivale (EYOF) v Anglickom Bath, v disciplíne 100 m Znak 4. miesto iba jednou desatinou za bronzo- vou medailou. O rok neskôr, v roku 1997 v Portugal- skom Lisabone, v disciplíne 100 m Znak, časom 1:05,40 bola už víťazkou EYOD. Doposiaľ je jedinou Slovenkou v plávaní s touto trofejou. (pozn.EYOD European Youth Olympic Day, dnes ako EYOF European Youth Olympic Festival.

Júlia je absolventkou VŠ UK, fakulta Managementu, 10 rokov pracovala ako manažér v bankovom sektore. Od roku 2013 sa venuje O.Z. plavecký Klub Azeta, je predsedom a manažérom klubu.

 

Karol Máčik

Je trénerom V. kvalifikačného stupňa v plávaní.  V rokoch 1975 – 2004 bol odborný asistent na KTV SjF STU so zameraním na
plávanie, 2004 – 2008 reprezentačný tréner Slovenskej plaveckej federácii,2008 – 2020 profesionálny tréner v PK ORCA Bratislava, od mája 2020 tréner PK Azeta.

Jeho filozofiou je plavecká dlhovekosť, čo v praxi znamená využívať tréningové metódy a prostriedky postupnosti v každom veku, motivačné prvky so zvyšovaním plaveckej výkonnosti. Udržať plavca na vrcholovej úrovni až do skončenia vysokej školy.

Vo funkcii trénera reprezentácie sa zúčastnil vrcholných podujatí: EYOF 4x, MEJ 7x, MSJ 2x, ME 12x, MS 2x, OH 2x. Na všetkých podujatiach mal aj plavcov, ktorých trénoval.

Milan Vojtko

Je trénerom I. kvali kačného stupňa v plávaní.
Je absolventom Ekonomickej fakulty na UMB v Banskej Bystrici. Od svojich 8.mich rokov aktívne hral hokej za hokejový klub v Poprade. Bol zaradený do reprezentácie SR ako 16-ročný aj ako 17-ročný. Plávanie je jeho veľkou záľubou .

V súčasnosti je pomocným tránerom plaveckého klubu PK Azeta tréningovej skupiny T1.

Linda Vojtková

Je trénerkou I. kvali kačného stupňa v plávaní.
Je absolventkou Ekonomickej fakulty na UMB v Banskej Bystrici. 

V súčasnosti je pomocným tránerom plaveckého klubu PK Azeta tréningovej skupín T3 a zároveň pracuje aj na administratíve klubu.