Tréningy - Dospelí D

Plávanie - Dospelí/Rodičia

 

Milí nadšenci kondičného a rehabilitačného  plávania,

 Cieľom nášho   PLAVECKÉHO  TRÉNINGU DOSPELÝCH  je dokázať plávať bez prerušenia  45 minút.  Pravidelným plávaním zlepšíme svoju kondíciu a zvýšením týždennej  spotreby cca o 2000 kalórií, aj zdravie. Začínajúci plavec by mal prvé 45-minútové tréningy absolvovať s ohľadom na maximálny záťažový pulz.    Náš plavecký klub Azeta na dosiahnutie tohto predsavzatia ponúka  tréningový program, ktorý je potrebné vykonávať pod dohľadom profesionálneho trénera.

 

V prípade prerušenia  tréningov počas 1 týždňa, plavec by mal pokračovať s tréningovým programom posledného absolvovaného týždňa.

Ak nemá možnosť v týždni absolvovať  dva tréningy, je potrebné aby tento vymeškaný tréningový program  opakoval v nasledujúcom týždni.

Prvé týždne  tréningu pozostávajú z dvoch časti:

                          A/  pod dohľadom trénera sú venované plávaniu techniky

                          B/ postupne zdôrazňujú kondičnú zložku (vytrvalosť a silu)

Príď k nám, my Ťa zaujmeme športovým zdokonaľovaní v plávaní. Naučíš sa plávať pod vedením profesionálneho trénera.  Máš všetky predpoklady  pravidelným plaveckým tréningom pôsobiť na  zlepšovanie svojho  zdravia a postupne stabilizovať  plaveckú techniky. Viac si prečítaj v našom Blogu.

 

Veková kategória: 18 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Juraj Paulen, Peter Macho

Rozpis tréningov:

BEZ TRÉNERA: iba pre rodičov našich plavcov

Cena: platba mesačná, 30 eur/mesiac - bez obmedzenia počtu dní poobede, 30 eur/mesiac - bez obmedzenia počtu dní rano

pondelok, streda, štvrtok  - 15:00-16:00

štvrtok - 18:00-18:30

piatok - 17:00-17:30

sobota - 11:00-12:00

utorok a štvrtok - 6:00-7:30

 

PLÁVANIE S TRÉNEROM 

Cena: platba mesačná,  50 eur/mesiac - 1x týždenne, 90 eur/mesiac - 2x týždenne,

utorok - 17:30-18:30

streda - 17:30-18:30

utorok - 6:00-7:30

štvrtok - 6:00-7:30