Plávanie - Dospelí

 

Milí nadšenci kondičného a rehabilitačného  plávania,

 Cieľom nášho   PLAVECKÉHO  TRÉNINGU DOSPELÝCH  je dokázať plávať bez prerušenia  45 minút.  Pravidelným plávaním zlepšíme svoju kondíciu a zvýšením týždennej  spotreby cca o 2000 kalórií, aj zdravie. Začínajúci plavec by mal prvé 45-minútové tréningy absolvovať s ohľadom na maximálny záťažový pulz.    Náš plavecký klub Azeta na dosiahnutie tohto predsavzatia ponúka  tréningový program, ktorý je potrebné vykonávať pod dohľadom profesionálneho trénera.

 

V prípade prerušenia  tréningov počas 1 týždňa, plavec by mal pokračovať s tréningovým programom posledného absolvovaného týždňa.

Ak nemá možnosť v týždni absolvovať  dva tréningy, je potrebné aby tento vymeškaný tréningový program  opakoval v nasledujúcom týždni.

Prvé týždne  tréningu pozostávajú z dvoch časti:

                          A/  pod dohľadom trénera sú venované plávaniu techniky

                          B/ postupne zdôrazňujú kondičnú zložku (vytrvalosť a silu)

Príď k nám, my Ťa zaujmeme športovým zdokonaľovaní v plávaní. Naučíš sa plávať pod vedením profesionálneho trénera.  Máš všetky predpoklady  pravidelným plaveckým tréningom pôsobiť na  zlepšovanie svojho  zdravia a postupne stabilizovať  plaveckú techniky. Viac si prečítaj v našom Blogu.

 

Veková kategória: 18 rokov a starší

Tréningy: 1x týždenne, streda 18:00-19:00, 2 dráhy - začiatočníci a pokročilí

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Juraj Paulen

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 12 eur/TJ

Den/Tréning Streda
  18:00-19:00
Bazény:
Plávanie - Dospelí
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Juraj Paulen
Tomáš Svoboda
Týžden 20 (17.5 - 23.5)

Štvrtok

20.05.2021

Dospeli

18:30 - 19:30

Tréneri: Juraj Paulen, Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty

Týžden 21 (24.5 - 30.5)

Štvrtok

27.05.2021

Dospeli

18:30 - 19:30

Tréneri: Juraj Paulen, Tomáš Svoboda

Bazén: Pánty