Tréningy - Výkonnostné skupiny T1, T2, T3

Výkonnostná skupina T1-A

Veková kategória: 13 rokov a starší
Tréningy: 8x týždenne bazén, 5x týždenne suchý
Bazén: Na Pántoch, streda Pasienky
Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy
Sústredenie: 3x ročne
Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.
Tréneri: Gerald Svoboda - hlavný tréner, Peter Macho
Platba: mesačne 140 eur 

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

15:30-17:30

6:00-7:30

15:30-17:30

 

15:30-17:30

6:00-7:30

Pasienky:

14:30-16:00

15:00-17:00 8:30-10:30
atletika-kondičná príprava (A)/sila (S)/strečing (SG)

 

A:14:50-15:30

SG:17:30-17:45

SG: 17:30-17:45 

A/S: 15:00-15:30

 

A/S: 15:00-15:30

 

SG:16:00-16:15

.

SG: 17:00-17:15 

 

S:10:30-11:15

SG: 8:00-8:15

 

Výkonnostná skupina T1-S

Veková kategória: 13 rokov a starší, skupina je určená predovšetkým plavcom z výkonnostných skupín T1-A a T1-B, ktorí kvôli študijným povinnostiam nemôžu už trénovať na top úrovni.

Tréningy: 3x týždenne, 3x suchý tréning - individuálne v našej posilovni

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Tréneri: Gerald Svoboda, Peter Macho 

Cena: mesačne 80 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:     15:30-16:30   15:00-16:30 09:00-10:30

Výkonnostná skupina T1-B

Veková kategória: 10 rokov a starší

Tréningy: 5-6x týždenne bazén, 2x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 3x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri: Peter Macho - hlavný tréner

Platba: mesačne 125 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 16:00-17:30 15:00-16:30

Pasienky

16:30-17:30

15:30-17:30 15:00-16:30 9:00-11:00
atletika-kondičná príprava (A)/strečing (SG)

A:14:45-15:30 1.cast

A: 15:30-16:00 2.cat

SG:17:30-17:45

14:45-15:00

SG:16:30-16:45

Pasienky

15:30-16:30

 

15:15-15:30

SG:17:30-17:45

14:45-15:00

SG:16:30-16:45

A/S: 8:15-9:00

SG:11:00-11:15

Výkonnostná skupina T2-A

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 4-5x týždenne bazén, 2x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri:  Juraj Paulen

Platba: mesačne 105 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 15:00-16:00   15:00-16:30 15:00-16:00 15:00-16:00 9:00-10:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 16:00-16:30     16:00-16:30    

Výkonnostná skupina T2-B a T2-S

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne bazén, 1x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Preteky T2-S:  v rámci kraja

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri:  Juraj Paulen

Platba: mesačne 100 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 17:30-18:30     17:30-18:30 16:30 - 17:30 10:00-11:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing         16:00-17:30  Výkonnostná skupina T3-A

eková kategória: 6 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne bazén, 1x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Juraj Paulen, Peter Macho

Platba: mesačne 90 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 16:30-17:30 16:30-17:30     16:30-17:30 11:00-12:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing   15:45-16:15        

 

Výkonnostná skupina T3-B

Veková kategória: 6 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne bazén, 1x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Juraj Paulen, Peter Macho

Platba: mesačne 90 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 17:30-18:30     17:30-18:30 16:30-17:30 11:00-12:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing         16:00 - 16:30