Tréningy - Výkonnostné skupiny T1, T2, T3

Výkonnostná skupina T1-A

Veková kategória: 14 rokov a starší
Tréningy: 6x týždenne
Bazén: Na Pántoch, streda Pasienky
Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy
Sústredenie: 3x ročne
Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu. Príprava plavcov do UTM, MEJ, EYOF
Tréneri: Gerald Svoboda - hlavný tréner, Peter Macho
Platba: mesačne 110 eur 

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 15:45-17:30 15:00-17:00 16:30-17:30 15:45-17:30 15:00-17:00 9:00-11:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 14:50-15:30  17:15-17:45 15:30-16:30 14:50-15:30 17:15-17:45  

 

Výkonnostná skupina T1-B

Veková kategória: 10 rokov a starší

Tréningy: 5-6x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 3x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých

spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu.

Tréneri: Karol Máčik - hlavný tréner, Júlia Kertésová - pomocný tréner

Platba: mesačne 100 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 16:00-17:30 15:00-16:30 15:00-16:30 16:00-17:30 15:00-16:30 9:00-10:30
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 15:00-15:45 14:45-15:00 14:45-15:00 15:00-15:45 14:45-15:00  

Výkonnostná skupina T2-A

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 4-5x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých

spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu.

Tréneri:  Karol Máčik

Platba: mesačne 90 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 17:30-18:30   15:30-16:30 17:30-18:30 16:30-17:30 11:00-12:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 16:45-17:20     16:45-17:20    

Výkonnostná skupina T2-B

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 4x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých

spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu.

Tréneri:  Karol Máčik

Platba: mesačne 85 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 17:30-18:30   15:30-16:30 17:30-18:30 16:30-17:30 11:00-12:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 16:45-17:20     16:45-17:20    Výkonnostná skupina T3-A

Veková kategória: 6 rokov a starší

Tréningy: 3x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Juraj Paulen

Platba: mesačne 75 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 15:00-16:00   15:00-16:00 15:00-16:00   11:00-12:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 16:15-16:45     16:15-16;45    

Výkonnostná skupina T3-B

Veková kategória: 6 rokov a starší

Tréningy: 3x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Peter Macho 

Platba: mesačne 75 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 17:30-18:30     17:30-18:30 16:30-17:30 11:00-12:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 17:00-17:30     17:00-17:30