Tréningy - Výkonnostné skupiny T1, T2, T3

Výkonnostná skupina T1-A

Veková kategória: 13 rokov a starší
Tréningy: 6x týždenne
Bazén: Na Pántoch, streda Pasienky
Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy
Sústredenie: 3x ročne
Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu. Príprava plavcov do UTM, MEJ, EYOF
Tréneri: Gerald Svoboda - hlavný tréner, Milan Vojtko - pomocný tréner
Platba: mesačne 95 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 15:00-17:00 16:00-18:00 16:30-17:30 16:00-18:00 15:00-17:00 9:00-11:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 17:00-17:15  15:00-16:00 15:30-16:30  15:00-16:00 17:00-17:15 8:30-9:00

 

Výkonnostná skupina T1-B

Veková kategória: 10 rokov a starší

Tréningy: 5-6x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 3x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých

spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu.

Tréneri: Karol Máčik - hlavný tréner, Júlia Kertésová - pomocný tréner

Platba: mesačne 85 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 15:00-16:30 16:00-17:30 15:00-17:00 16:00-17:30 15:00-16:30 9:00-11:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 16:30-16:45 15:00-16:00 17:00-17:15 15:00-16:00 16:30-16:45 8:30-9:00

Výkonnostná skupina T2-A

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých

spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu.

Tréneri:  Juraj Paulen 

Platba: mesačne 75 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 16:30-17:30   15:00-16:15   16:30-17:30 11:00-12:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 15:30-16:30       15:30-16:30  

Výkonnostná skupina T2-B

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 3x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Karol Máčik

Platba: mesačne 65 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 17:00-18:00   17:00-18:00   17:00-18:00  
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 16:30-17:00   16:45-17:00   16:30-17:00  

Výkonnostná skupina T3

Veková kategória: 6 rokov a starší

Tréningy: 3x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Juraj Paulen - hlavný tréner

Platba: mesačne 65 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:   15:00-16:00   15:00-16:00 17:00-18:00  
atletika/sila/kondičná príprava/strečing   14:40-15:00   14:40-15:00 16:30-17:00