Tréningy - Výkonnostné skupiny T1, T2, T3

Výkonnostná skupina T1-A

Veková kategória: 14 rokov a starší
Tréningy: 8x týždenne bazén, 6x týždenne suchý
Bazén: Na Pántoch, streda Pasienky
Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy
Sústredenie: 3x ročne
Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.
Tréneri: Gerald Svoboda
Platba: mesačne 140 eur 

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

15:00-17:00

6:00-7:30

15:00-17:00

 

15:00-17:00

6:00-7:30

15:00-17:00

15:00-17:00 8:00-10:00

kondičná príprava (K)

strečing (SG)

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 10:30-11:15

SG: 10:00-10:15

 

Výkonnostná skupina T1-B

Veková kategória: 12 rokov a starší

Tréningy: 6-7x týždenne bazén, 3x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 3x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri: Peter Macho

Platba: mesačne 125 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

15:15-17:00

6:00-7:00

15:00-16:30

 

15:00-16:45

 

15:00-16:30

15:15-17:00 9:00-11:00

kondičná príprava (K)

strečing (SG)

K: 14:45-15:15

SG: 17:00-17:15

 

SG: 16:30-16:45

K: 14:45-15:00

SG: 16:45-17:00

 

SG: 16:30-16:45

K: 14:45-15:15

SG: 16:45-17:00

K: 8:15-9:00

SG: 11:00-11:15

Výkonnostná skupina T2-A

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 4-5x týždenne bazén, 3x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri:  Peter Macho

Platba: mesačne 105 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

17:00-18:00

 

17:00-18:00

 

16:45-18:00

 

17:00-18:00

16:30-17:30 9:00-10:30

kondičná príprava (K)

 

 

 

K: 16:30-17:00

 

 

 

K: 16:30-17:00

 

 

K: 8:00-9:00

 

Výkonnostná skupina T2-B

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 4x týždenne bazén, 2x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri:  Peter Macho

Platba: mesačne 105 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

17:00-18:00

 

17:00-18:00

 

16:45-18:00

 

17:00-18:00

16:30-17:30 náhrady: 9:00-10:30

kondičná príprava (K)

 

 

 

K: 16:30-17:00

 

 

 

K: 16:30-17:30

 

 

náhrady: K: 8:00-9:00Výkonnostná skupina T3

Veková kategória: 6 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne bazén, 2x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Juraj Paulen

Platba: mesačne 90 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

17:00-18:00

 

 

17:00-18:00

 

15:00-16:00

  10:00-11:00

kondičná príprava (K)

 

 

K: 16:15-17:00 

 

 

 

K: 16:15-17:00 

 

K: 16:00-16:30