Výkonnostná skupina T1-A

Veková kategória: 13 rokov a starší
Tréningy: 6x týždenne
Bazén: Na Pántoch, streda Pasienky
Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy
Sústredenie: 3x ročne
Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu. Príprava plavcov do UTM, MEJ, EYOF
Tréneri: Gerald Svoboda - hlavný tréner, Milan Vojtko - pomocný tréner
Platba: mesačne 95 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 15:00-17:00 16:00-18:00 16:30-17:30 16:00-18:00 15:00-17:00 9:00-11:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 17:00-17:15  15:00-16:00 15:30-16:30  15:00-16:00 17:00-17:15 8:30-9:00

 

Bazény:
Výkonnostná skupina T1-A
Bazén: Pasienky
Junácka 4, Bratislava
Výkonnostná skupina T1-A
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Gerald Svoboda
Milan Vojtko