Výkonnostná skupina T1-A

Veková kategória: 14 rokov a starší
Tréningy: 8x týždenne bazén, 6x týždenne suchý
Bazén: Na Pántoch, streda Pasienky
Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy
Sústredenie: 3x ročne
Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.
Tréneri: Gerald Svoboda
Platba: mesačne 140 eur 

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

15:00-17:00

6:00-7:30

15:00-17:00

 

15:00-17:00

6:00-7:30

15:00-17:00

15:00-17:00 8:00-10:00

kondičná príprava (K)

strečing (SG)

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 10:30-11:15

SG: 10:00-10:15

 

Bazény:
Výkonnostná skupina T1-A
Bazén: Pasienky
Junácka 4, Bratislava
Výkonnostná skupina T1-A
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Gerald Svoboda