Výkonnostná skupina T1-A

Veková kategória: 14 rokov a starší
Tréningy: 6x týždenne
Bazén: Na Pántoch, streda Pasienky
Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy
Sústredenie: 3x ročne
Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu. Príprava plavcov do UTM, MEJ, EYOF
Tréneri: Gerald Svoboda - hlavný tréner, Peter Macho
Platba: mesačne 110 eur 

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 15:45-17:30 15:00-17:00 16:30-17:30 15:45-17:30 15:00-17:00 9:00-11:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 14:50-15:30  17:15-17:45 15:30-16:30 14:50-15:30 17:15-17:45  

 

Bazény:
Výkonnostná skupina T1-A
Bazén: Pasienky
Junácka 4, Bratislava
Výkonnostná skupina T1-A
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Gerald Svoboda
Peter Macho