Výkonnostná skupina T1-A

Veková kategória: 13 rokov a starší
Tréningy: 8x týždenne bazén, 5x týždenne suchý
Bazén: Na Pántoch, streda Pasienky
Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy
Sústredenie: 3x ročne
Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.
Tréneri: Gerald Svoboda - hlavný tréner, Peter Macho
Platba: mesačne 140 eur 

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

15:30-17:30

6:00-7:30

15:30-17:30

 

15:30-17:30

6:00-7:30

Pasienky:

14:30-16:00

15:00-17:00 8:30-10:30
atletika-kondičná príprava (A)/sila (S)/strečing (SG)

 

A:14:50-15:30

SG:17:30-17:45

SG: 17:30-17:45 

A/S: 15:00-15:30

 

A/S: 15:00-15:30

 

SG:16:00-16:15

.

SG: 17:00-17:15 

 

S:10:30-11:15

SG: 8:00-8:15

 

Bazény:
Výkonnostná skupina T1-A
Bazén: Pasienky
Junácka 4, Bratislava
Výkonnostná skupina T1-A
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Gerald Svoboda
Peter Macho