Tréningy

Výkonnostná skupina T1-A

Veková kategória: 13 rokov a starší
Tréningy: 6x týždenne
Bazén: Na Pántoch, streda Pasienky
Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy
Sústredenie: 3x ročne
Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu. Príprava plavcov do UTM, MEJ, EYOF
Tréneri: Gerald Svoboda - hlavný tréner, Milan Vojtko - pomocný tréner
Platba: mesačne 95 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 15:00-17:00 16:00-18:00 16:30-17:30 16:00-18:00 15:00-17:00 9:00-11:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 17:00-17:15  15:00-16:00 15:30-16:30  15:00-16:00 17:00-17:15 8:30-9:00

 

Výkonnostná skupina T1-B

Veková kategória: 10 rokov a starší

Tréningy: 5-6x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 3x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých

spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu.

Tréneri: Karol Máčik - hlavný tréner, Júlia Kertésová - pomocný tréner

Platba: mesačne 85 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 15:00-16:30 16:00-17:30 15:00-17:00 16:00-17:30 15:00-16:30 9:00-11:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 16:30-16:45 15:00-16:00 17:00-17:15 15:00-16:00 16:30-16:45 8:30-9:00

Výkonnostná skupina T2-A

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých

spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu.

Tréneri:  Juraj Paulen 

Platba: mesačne 75 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 16:30-17:30   15:00-16:15   16:30-17:30 11:00-12:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 15:30-16:30       15:30-16:30  

Výkonnostná skupina T2-B

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 3x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Karol Máčik

Platba: mesačne 65 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 17:00-18:00   17:00-18:00   17:00-18:00  
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 16:30-17:00   16:45-17:00   16:30-17:00  

Výkonnostná skupina T3

Veková kategória: 6 rokov a starší

Tréningy: 3x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Juraj Paulen - hlavný tréner

Platba: mesačne 65 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:   15:00-16:00   15:00-16:00 17:00-18:00  
atletika/sila/kondičná príprava/strečing   14:40-15:00   14:40-15:00 16:30-17:00  

Plávanie - Dospelí

 

Milí nadšenci kondičného a rehabilitačného  plávania,

 Cieľom nášho   PLAVECKÉHO  TRÉNINGU DOSPELÝCH  je dokázať plávať bez prerušenia  45 minút.  Pravidelným plávaním zlepšíme svoju kondíciu a zvýšením týždennej  spotreby cca o 2000 kalórií, aj zdravie. Začínajúci plavec by mal prvé 45-minútové tréningy absolvovať s ohľadom na maximálny záťažový pulz.    Náš plavecký klub Azeta na dosiahnutie tohto predsavzatia ponúka  tréningový program, ktorý je potrebné vykonávať pod dohľadom profesionálneho trénera.

 

V prípade prerušenia  tréningov počas 1 týždňa, plavec by mal pokračovať s tréningovým programom posledného absolvovaného týždňa.

Ak nemá možnosť v týždni absolvovať  dva tréningy, je potrebné aby tento vymeškaný tréningový program  opakoval v nasledujúcom týždni.

Prvé týždne  tréningu pozostávajú z dvoch časti:

                          A/  pod dohľadom trénera sú venované plávaniu techniky

                          B/ postupne zdôrazňujú kondičnú zložku (vytrvalosť a silu)

Príď k nám, my Ťa zaujmeme športovým zdokonaľovaní v plávaní. Naučíš sa plávať pod vedením profesionálneho trénera.  Máš všetky predpoklady  pravidelným plaveckým tréningom pôsobiť na  zlepšovanie svojho  zdravia a postupne stabilizovať  plaveckú techniky. Viac si prečítaj v našom Blogu.

 

Veková kategória: 18 rokov a starší

Tréningy: 1x týždenne, streda 18:00-19:00, 2 dráhy - začiatočníci a pokročilí

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Juraj Paulen

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 12 eur/TJ

Den/Tréning Streda
  18:00-19:00

Kondičná skupina K-A

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 10-16 ročné detí  do kolektívu kondičného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu v rámci kraja. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 12 rokov a starší

Tréningy: 2-4x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Tréneri: Tomáš Svoboda - hlavný tréner

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 9 eur/TJ pri 1x týždenne, 7 eur/TJ pri 2 a viac krát týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:   15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00   11:00-12:00

Kondičná skupina K-B

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 7-10 ročné detí  do kolektívu kondičného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu v rámci kraja. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 7 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Tréneri: Juraj Paulen - hlavný tréner

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 9 eur/TJ pri 1x týždenne, 7 eur/TJ pri 2 a viac krát týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, prihlásiť sa cez web stránku

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 17:30-18:30   17:00-18:00      

Hobby skupina H-A alebo H-C

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 10 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

17:00-18:00 - H-A

17:30-18:30 - H-C

 

17:00-18:00 - H-A

17:00-18:00 - H-C

     

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Tomáš Svoboda- hlavný tréner

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 9 eur/TJ pri 1x týždenne, 7 eur/TJ pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať si zo skupín H-B, popripadane H-A , H-C iný deň ako chodíte na tréning.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

H-A - 17:00-18:00

H-C - 17:30-18:30

H-B - 17:30-18:30

H-A - 17:00-18:00

H-C - 17:00-18:00

H-B - 17:30-18:30    

 

Hobby skupina H-B

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 10 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
    17:30-18:30   17:30-18:30    

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Juraj Paulen - hlavný tréner

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 9 eur/TJ pri 1x týždenne, 7 eur/TJ pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať si zo skupín H-A, H-C, popripadane H-B iný deň ako chodíte na tréning.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

H-A - 17:00-18:00

H-C - 17:30-18:30

H-B - 17:30-18:30

H-A - 17:00-18:00

H-C - 17:00-18:00

H-B - 17:30-18:30    

 

Prípravka P-A+P-A1

Plavecký klub Azeta  pozýva 5-8  ročné detí,  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 5 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
  P-A - 18:00-18:45  

P-A1: 16:15-17:00

P-A -18:00-18:45

     

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Tomáš Svoboda- hlavný tréner, pomocní tréneri: Peter Macho, Ján Filipovič, Karol Máčik

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 9 eur/TJ pri 1x týždenne, 7 eur/TJ pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrat si zo skupín P-B, P-C, P-D , popripadane P-A iný deň ako chodíte na tréning.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   P-A: 18:00-18:45

P-B: 16:00-16:45

P-C: 16:45-17:30

P-D: 17:30-18:15

P-A1: 16:15-17:00

P-A: 18:00-18:45

P-B: 16:00-16:45

P-C: 16:45-17:30

P-D: 17:30-18:15

   




Prípravka P-B

Plavecký klub Azeta  pozýva 5-8  ročné detí,  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 5 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
    16:00-16:45   16:00-16:45    

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Michal Žalman- hlavný tréner, pomocní tréneri:Karol Máčik, Tomáš Svoboda, Juraj Paulen

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 9 eur/TJ pri 1x týždenne, 7 eur/TJ pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrat si zo skupín P-A, P-C, P-D , popripadane P-B iný deň ako chodíte na tréning.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   P-A: 18:00-18:45

P-B: 16:00-16:45

P-C: 16:45-17:30

P-D: 17:30-18:15

P-A1: 16:15-17:00

P-A: 18:00-18:45

P-B: 16:00-16:45

P-C: 16:45-17:30

P-D: 17:30-18:15

   



Prípravka P-C

Plavecký klub Azeta  pozýva 5-8  ročné detí,  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 5 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
    16:45-17:30   16:45-17:30    

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Michal Žalman- hlavný tréner, pomocní tréneri:Karol Máčik, Tomáš Svoboda, Juraj Paulen

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 9 eur/TJ pri 1x týždenne, 7 eur/TJ pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov) vybrat si zo skupín P-D, P-A, P-B , popripadane P-C iný deň ako chodíte na tréning.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   P-A: 18:00-18:45

P-B: 16:00-16:45

P-C: 16:45-17:30

P-D: 17:30-18:15

P-A1: 16:15-17:00

P-A: 18:00-18:45

P-B: 16:00-16:45

P-C: 16:45-17:30

P-D: 17:30-18:15

   



Prípravka P-D

Plavecký klub Azeta  pozýva 5-8  ročné detí,  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 5 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
    17:30-18:15   17:30-18:15    

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Michal Žalman- hlavný tréner, pomocní tréneri:Karol Máčik, Tomáš Svoboda, Juraj Paulen

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 9 eur/TJ pri 1x týždenne, 7 eur/TJ pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov) vybrat si zo skupín P-A, P-B, P-C , popripadane P-D iný deň ako chodíte na tréning.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   P-A: 18:00-18:45

P-B: 16:00-16:45

P-C: 16:45-17:30

P-D: 17:30-18:15

P-A1: 16:15-17:00

P-A: 18:00-18:45

P-B: 16:00-16:45

P-C: 16:45-17:30

P-D: 17:30-18:15

   




DOAS - utorok

Plavecký klub Azeta  pozýva 3-8  ročné detí,  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 3 roky a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Utorok 
skupina 1 17:00-18:00
skupina 2 18:00-19:00

Bazén: penzión DOAS

Tréneri: Žaneta Čičmancová

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 10 eur-TJ

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov) vybrat si čas tréningov, ktoré prebiehaju v stredu.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
     

1.skupina: 17:00-18:00

2.skupina: 18:00-19:00

     




DOAS - streda

Plavecký klub Azeta  pozýva 3-8  ročné detí,  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 3 roky a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Streda
skupina 1 17:00-18:00
skupina 2 18:00-19:00

Bazén: penzión DOAS

Tréneri: Žaneta Čičmancová

Cena: platba štvrťročná, presný počet tréningov v danom štvrťroku (mimo prázdnin a štátnych sviatkov), 10 eur-TJ

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrat si čas tréningov, ktoré prebiehaju v utorok.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   

1.skupina: 17:00-18:00

2.skupina: 18:00-19:00