Tréningy

Výkonnostná skupina T1-A

Veková kategória: 14 rokov a starší
Tréningy: 8x týždenne bazén, 6x týždenne suchý
Bazén: Na Pántoch, streda Pasienky
Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy
Sústredenie: 3x ročne
Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.
Tréneri: Gerald Svoboda
Platba: mesačne 140 eur 

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

15:00-17:00

6:00-7:30

15:00-17:00

 

15:00-17:00

6:00-7:30

15:00-17:00

15:00-17:00 8:00-10:00

kondičná príprava (K)

strečing (SG)

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 14:30-15:00

SG: 17:00-17:15

K: 10:30-11:15

SG: 10:00-10:15

 

Výkonnostná skupina T1-B

Veková kategória: 12 rokov a starší

Tréningy: 6-7x týždenne bazén, 3x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky: MSR, slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 3x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri: Peter Macho

Platba: mesačne 125 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

15:15-17:00

6:00-7:00

15:00-16:30

 

15:00-16:45

 

15:00-16:30

15:15-17:00 9:00-11:00

kondičná príprava (K)

strečing (SG)

K: 14:45-15:15

SG: 17:00-17:15

 

SG: 16:30-16:45

K: 14:45-15:00

SG: 16:45-17:00

 

SG: 16:30-16:45

K: 14:45-15:15

SG: 16:45-17:00

K: 8:15-9:00

SG: 11:00-11:15

Výkonnostná skupina T2-A

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 4-5x týždenne bazén, 3x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri:  Peter Macho

Platba: mesačne 105 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

17:00-18:00

 

17:00-18:00

 

16:45-18:00

 

17:00-18:00

16:30-17:30 9:00-10:30

kondičná príprava (K)

 

 

 

K: 16:30-17:00

 

 

 

K: 16:30-17:00

 

 

K: 8:00-9:00

 

Výkonnostná skupina T2-B

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 4x týždenne bazén, 2x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri:  Peter Macho

Platba: mesačne 105 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

17:00-18:00

 

17:00-18:00

 

16:45-18:00

 

17:00-18:00

16:30-17:30 náhrady: 9:00-10:30

kondičná príprava (K)

 

 

 

K: 16:30-17:00

 

 

 

K: 16:30-17:30

 

 

náhrady: K: 8:00-9:00Výkonnostná skupina T3

Veková kategória: 6 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne bazén, 2x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Juraj Paulen

Platba: mesačne 90 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

17:00-18:00

 

 

17:00-18:00

 

15:00-16:00

  10:00-11:00

kondičná príprava (K)

 

 

K: 16:15-17:00 

 

 

 

K: 16:15-17:00 

 

K: 16:00-16:30 

 

 

 

Plávanie - Dospelí

Cieľom nášho   PLAVECKÉHO  TRÉNINGU DOSPELÝCH  je dokázať plávať bez prerušenia  45 minút.  Pravidelným plávaním zlepšíme svoju kondíciu a zvýšením týždennej  spotreby cca o 2000 kalórií, aj zdravie. Začínajúci plavec by mal prvé 45-minútové tréningy absolvovať s ohľadom na maximálny záťažový pulz.    Náš plavecký klub Azeta na dosiahnutie tohto predsavzatia ponúka  tréningový program, ktorý je potrebné vykonávať pod dohľadom profesionálneho trénera.

V prípade prerušenia  tréningov počas 1 týždňa, plavec by mal pokračovať s tréningovým programom posledného absolvovaného týždňa.

Ak nemá možnosť v týždni absolvovať  dva tréningy, je potrebné aby tento vymeškaný tréningový program  opakoval v nasledujúcom týždni.

Prvé týždne  tréningu pozostávajú z dvoch časti:

                          A/  pod dohľadom trénera sú venované plávaniu techniky

                          B/ postupne zdôrazňujú kondičnú zložku (vytrvalosť a silu)

Príď k nám, my Ťa zaujmeme športovým zdokonaľovaní v plávaní. Naučíš sa plávať pod vedením profesionálneho trénera.  Máš všetky predpoklady  pravidelným plaveckým tréningom pôsobiť na  zlepšovanie svojho  zdravia a postupne stabilizovať  plaveckú techniky. Viac si prečítaj v našom Blogu.

 

Veková kategória: 18 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Juraj Paulen

Cena: platba mesačná,  55 eur/mesiac - 1x týždenne, 100 eur/mesiac - 2x týždenne

Treningy:

utorok - 16:30-17:30, 17:30-18:30

štvrtok - 16:30-17:30, 17:30-18:30

utorok - 6:00-7:00

štvrtok - 6:00-7:00

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov) vybrat si čas iný deň ako na tréning chodíte.

 

 

 

 

Hobby skupina H-A

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 12 rokov a mladší - pondelok a streda

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

 

HA: 17:00-18:00

 

 

kondičný: 16:30-17:00

 

HA: 17:00-18:00

 

  11:00-12:00

Bazén: Na Pántoch

Tréneri:Ján Filipovič

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne pri 1x týždenne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Cena kondičný tréning: platba mesačná,   10 eur/mesačne pri 1xtýždenne

Náhrady: 1-2 náhrada za mesiac (podľa týždennej frekvencie), rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať H-A  iný deň ako chodíte na tréning, resp. sobota alebo H-B, H-C. Kondičné tréningy sa nenahrádzajú.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

H-C: 15:00-16:00

 

H-A ml.: 17:00-18:00 

H-C: 15:00-16:00

H-B1 st: 16:00-17:00

H-B st: 16:00-17:00

H-C: 15:00-16:00

 

H-A ml.: 17:00-18:00

 

H-B1 st: 16:00-17:00

H-B st: 16:00-17:00

  11:00-12:00

Hobby skupina H-B

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 12 rokov a starší - utorok a štvrtok

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   

 

HB1: 16:00-17:00

HB: 17:00-18:00

kondičný: 16:30-17:00

 

HB1: 16:00-17:00

HB: 17:00-18:00

  11:00-12:00

Bazén: Na Pántoch

Tréneri:Ján Filipovič

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne pri 1x týždenne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Cena kondičný tréning: platba mesačná,   10 eur/mesačne pri 1xtýždenne

Náhrady: 1-2 náhrada za mesiac (podľa týždennej frekvencie), rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať H-B  iný deň ako chodíte na tréning, resp. sobota alebo H-A, H-C. Kondičné tréningy sa nenahrádzajú.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

H-C: 15:00-16:00

 

H-A ml.: 17:00-18:00 

H-C: 15:00-16:00

H-B1 st: 16:00-17:00

H-B st: 16:00-17:00

H-C: 15:00-16:00

 

H-A ml.: 17:00-18:00

 

H-B1 st: 16:00-17:00

H-B st: 16:00-17:00

  11:00-12:00

Hobby skupina H-C

Na základe   zvládnutia  plaveckých zručností ,   plavecký klub Azeta pozýva 8-16 ročné detí  do kolektívu  hobby a rehabilitačného plaveckého tréningu.  Plavci sa učia koordinačné, silové a strečingové cvičenia  vo vode, techniku 3 plaveckých spôsobov/ kraul, znak, prsia/ , učia sa štarty, obrátky. Posilňujú svalstvo a trénujú kondíciu.

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
  15:00-16:00

15:00-16:00

kondičný: 16:30-17:00

15:00-16:00

    11:00-12:00

Bazén: Na Pántoch

Tréneri:Juraj Paulen

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne pri 1x týždenne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Cena kondičný tréning: platba mesačná,   10 eur/mesačne pri 1xtýždenne

Náhrady: 1-2 náhrada za mesiac (podľa týždennej frekvencie), rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrať H-C  iný deň ako chodíte na tréning, resp. sobota alebo H-A. Kondičné tréningy sa nenahrádzajú.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

H-C: 15:00-16:00

 

H-A2 ml.: 17:00-18:00 

H-C: 15:00-16:00

 

 

H-C: 15:00-16:00

 

H-A2 ml.: 17:00-18:00

 

 

  11:00-12:00

 

Prípravka P-A

Plavecký klub Azeta  pozýva  detí  od 5 rokov  do plaveckej  prípravky   do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 5 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
    16:30-17:15   16:30-17:15    

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Tomáš Svoboda, Michal Žalman

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrat si zo skupín P-B,  popripadane P-A iný deň ako chodíte na tréning.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   

16:30-17:15

17:15-18:00

 

 

16:30-17:15

17:15-18:00

 

   
Prípravka P-B

Plavecký klub Azeta  pozýva  detí  od 5 rokov  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 5 rokov a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
    17:15-18:00   17:15-18:00    

Bazén: Na Pántoch

Tréneri: Tomáš Svoboda, Michal Žalman

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne,  80 eur/mesačne pri 2x týždenne

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov), vybrat si zo skupín P-A, popripadane P-B iný deň ako chodíte na tréning.

Den/Náhrada Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
   

16:30-17:15

17:15-18:00

 

 

16:30-17:15

17:15-18:00

 

   DOAS

Plavecký klub Azeta  pozýva 4-8  ročné detí,  do plaveckej  prípravky a do výcviku pre neplavcov, intenzita tréningu 1 až 2 x týždenne. Deti sa naučia základy plávania, ponárať sa, skákať, splývať, postupne zapájať nohy a paže. Naučia sa základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a plynule preplávať celu dĺžku bazéna.

Veková kategória: 4 roky a starší

Tréningy: 1-2x týždenne

Tréneri: Žaneta Čičmancová

Bazén: penzión DOAS

Cena: platba mesačná,   45 eur/mesačne pri 1x týždenne, 80 eur/mesačne pri 2x týždenne 

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
 

 

17:45-18:45

 

17:45-18:45  

 

Náhrady: 1x náhrada za mesiac, rezervovať si termín cez web stránku (k dispozícii sú 2 miesta na jeden termín z kapacitných dôvodov) vybrat si čas iný deň ako na tréning chodíte.

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok
 

 

17:45-18:45

 

17:45-18:45