Výkonnostná skupina T3

Veková kategória: 6 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne bazén, 2x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské, v rámci kraja

Sústredenie: 1x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých spôsobov, štarty,

obrátky a súťaženiu

Tréneri: Juraj Paulen

Platba: mesačne 90 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

17:00-18:00

 

 

17:00-18:00

 

15:00-16:00

  10:00-11:00

kondičná príprava (K)

 

 

K: 16:15-17:00 

 

 

 

K: 16:15-17:00 

 

K: 16:00-16:30 

 

 

 

Bazény:
Výkonnostná skupina T3
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Juraj Paulen