Výkonnostná skupina T2-A

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 3-4x týždenne

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: učia sa koordinačné, silové a strečingové cvičenia na suchu a vo vode, techniku všetkých 4 plaveckých

spôsobov, štarty, obrátky a súťaženiu.

Tréneri:  Juraj Paulen 

Platba: mesačne 75 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda: 16:30-17:30   15:00-16:15   16:30-17:30 11:00-12:00
atletika/sila/kondičná príprava/strečing 15:30-16:30       15:30-16:30  
Bazény:
Výkonnostná skupina T2-A
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Gerald Svoboda
Juraj Paulen
Tomáš Svoboda