Výkonnostná skupina T2-B

Veková kategória: 8 rokov a starší

Tréningy: 4x týždenne bazén, 2x týždenne suchý

Bazén: Na Pántoch

Preteky:  slovenské mítingy, medzinárodné mítingy

Sústredenie: 2x ročne

Cieľ: Systém hodnotenia dlhodobej výkonnosti nastaviť "Rudolph bodmi“ na limity ÚTM, juniorskú reprezentáciu, EYOF, MEJ, a hlavne na podporu pre tzv. "fenomén horolezca" - proporcionálneho rastu dlhodobej plaveckej výkonnosti smerujúcej k medzinárodnej úspešnosti v zrelom veku.

Tréneri:  Peter Macho

Platba: mesačne 105 eur

Den/Tréning Pondelok Utorok  Streda Štvrtok Piatok Sobota
voda:

 

17:00-18:00

 

17:00-18:00

 

16:45-18:00

 

17:00-18:00

16:30-17:30 náhrady: 9:00-10:30

kondičná príprava (K)

 

 

 

K: 16:30-17:00

 

 

 

K: 16:30-17:30

 

 

náhrady: K: 8:00-9:00Bazény:
Výkonnostná skupina T2-B
Bazén: Pánty
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Tréneri:

Peter Macho